My Meet Scores
Top100 | Top Teams | Upcoming Meets | Completed Meets | Latest | Add Scores | Help| Support | Bookmark and Share
NSSU - MyMeetScores.com
NSSU
State Website
Gymnasts
Personal Bests
Name Level Latest Meet Vault Bars Beam Floor AA
Adachi, Natsuki 10 2018-02-16 9.400 8.350 9.050 8.300 35.100
Chiba, Fuka 10 2019-02-08 9.250 8.900 8.850 8.750 35.200
Hara, Moeka 10 2019-02-08 8.650 8.600 9.500 8.375 35.125
Hayakawa, Kanna 10 2014-02-08 9.425 9.250 8.300 9.250 36.225
Kimura, Nachiko E 2015-02-13 12.300 9.250 9.000 12.950 36.500
Koga, Honoka E 2015-02-13 13.800 11.950 12.550 12.000 50.300
Kuroki, Eri 10 2019-02-08 8.525 8.250 8.275 8.600 33.650
Moeka, Hara 10 2018-02-16 8.550 9.075 8.875 7.850 34.350
Nagai, Mizuho E 2014-02-08 14.750 11.500 12.500 12.750 51.500
Nagano, Yuuka 10 2018-02-16 9.350 9.750 9.575 8.050 36.725
Nishino, Mitsuki 10 2018-02-16 9.575 9.450 9.050 9.100 37.175
Sano, Arisa 10 2018-02-16 9.200 9.725 9.600 6.950 35.475
Sasada, Natsumi E 2015-02-13 13.750 14.050 13.950 13.650 55.400
Sato, Akiho E 2015-02-13 14.200 13.550 13.400 13.200 54.350
Sato, Manami 10 2019-02-08 8.825 8.150 8.800 8.925 34.700
Sekiguchi, Mirai E 2015-02-13 14.200 13.700 13.650 13.350 54.900
Taguchi, Nozomi 10 2014-02-08 9.075 8.100 8.500 9.000 34.675
Takagi, Sayaka 10 2014-02-08 9.175 9.100 8.450 9.250 35.975
Takezawa, Chizuru 10 2019-02-08 9.050 8.400 9.650 9.350 36.450
Terao, Yui E 2014-02-08 13.000 11.950 12.850 12.850 50.650
Tsurumi, Koko E 2015-02-13 0.000 15.000 13.850 0.000 28.850
Uchimura, Haruhi E 2014-02-08 13.000 10.100 13.550 11.550 48.200
Yamaoka, Maiko 10 2014-02-08 9.000 8.550 8.800 8.700 35.050
Team Records
Level Vault Bars Beam Floor AA
10 28.325
2018-02-16
28.925
2018-02-16
28.225
2018-02-16
27.500
2014-02-08
110.925
2018-02-16
Individual Records
Level Vault Bars Beam Floor AA
10 9.575
Mitsuki Nishino
9.750
Yuuka Nagano
9.650
Chizuru Takezawa
9.350
Chizuru Takezawa
37.175
Mitsuki Nishino
Gymnasts on 2018 America's Top 100
Name Level Vault Bars Beam Floor AA
Nagano, Yuuka 10 9.750
Sano, Arisa 10 9.725