My Meet Scores
Top100 | Top Teams | Upcoming Meets | Completed Meets | Latest | Add Scores | Help| Support | Bookmark and Share
Try Gymnastics - MyMeetScores.com
Try Gymnastics
State Website
Gymnasts
Personal Bests
Name Level Latest Meet Vault Bars Beam Floor AA
Ando, Natsumi 8 2010-01-15 8.300 8.400 8.800 8.600 34.100
Fukawa, Mitsuki 9 2020-01-17 8.650 7.650 8.250 8.500 32.525
Goto, Yuri 9 2012-01-13 8.825 8.000 8.300 8.400 33.525
Hatakeda, Hitomi 9 2012-01-13 9.350 9.125 9.750 9.325 37.550
Higuchi, Konaka 9 2012-01-13 8.900 8.000 8.850 9.025 34.775
Higuchi, Konoka 9 2010-01-15 8.350 8.100 8.500 8.900 33.850
Hiratsuka, Kasumi 10 2010-01-15 8.925 7.950 8.900 9.400 35.050
Hirumi, Yori 10 2017-02-16 9.050 9.350 9.300 9.225 36.675
Hukawa, Mitsuki 9 2017-02-16 8.500 8.300 9.000 9.100 34.350
Ikeda, Ibuki 9 2019-01-18 9.100 8.300 9.325 8.900 35.625
Ikeda, Itsuki 8 2020-01-17 9.250 7.250 8.150 8.000 32.650
Ishima, Nagisa 9 2010-01-15 8.450 7.200 9.050 9.000 33.700
Ishiyama, Natsuho 10 2014-02-13 8.875 9.000 8.675 8.500 35.050
Ito, Mari 9 2019-01-18 9.200 8.300 9.500 8.925 35.925
Kanno, Megumi 10 2010-01-15 9.025 8.850 9.250 8.800 34.750
Katano, Koyuki 9 2012-01-13 9.000 7.000 8.150 8.775 32.925
Kawano, Honoka 10 2017-02-16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Kawasaki, Amane 8 2012-01-13 8.800 8.950 9.250 8.750 35.750
Kawasaki, Marina 9 2010-01-15 8.900 8.100 9.250 8.600 34.850
Kawasaki, Marina 10 2012-01-13 9.200 9.000 9.400 9.250 36.850
Kudo, Mayuka 8 2010-01-15 8.075 7.300 8.400 8.200 31.975
Kudo, Mayuka 9 2014-02-13 8.300 7.000 8.700 8.250 32.250
Mineo, Nanaka 8 2020-01-17 9.150 6.550 8.125 7.800 31.625
Nagawa, Kasumi 8 2014-02-13 8.500 8.850 9.050 8.525 34.800
Nakayama, Moeka 9 2010-01-15 8.525 8.600 8.550 9.000 34.675
Nakayama, Saho 10 2010-01-15 9.050 9.025 8.650 8.700 34.875
Ogata, Umi 9 2010-01-15 8.725 7.150 7.800 8.200 31.875
Okiyama, Haruna 10 2019-01-18 8.850 8.300 9.000 8.925 34.900
Okiyama, Yuri 10 2019-01-18 8.775 8.500 8.775 8.925 34.625
Osakabe, Yui 8 2020-01-17 9.650 8.000 8.000 8.950 34.600
Sakata, Moe 8 2010-01-15 7.900 7.300 8.750 8.500 32.450
Sawano, Natsuka 10 2019-01-18 8.700 7.700 7.725 8.150 32.275
Sekizuka, Moe 10 2019-01-18 9.350 7.600 8.850 8.200 34.000
Seo, Mimu 9 2010-01-15 8.850 8.150 8.400 8.800 34.200
Seo, Mimu 10 2014-02-13 9.025 9.275 9.150 8.775 35.400
Shimada, Remu 6 2020-01-17 8.000 6.050 7.400 8.550 30.000
Shimada, Sena 8 2020-01-17 8.850 8.050 9.300 8.800 33.875
Suzuki, Maiko 9 2010-01-15 8.300 7.000 8.400 8.700 32.400
Taguro, Yuna 9 2019-01-18 9.400 8.350 9.500 9.000 36.250
Takakubo, Nanoha 7 2017-02-16 9.150 7.875 8.225 9.100 34.350
Takeuchi, Miyu 8 2014-02-13 8.900 8.850 9.150 8.375 35.275
Tashiro, Aoi 10 2019-01-18 9.400 8.325 8.350 9.000 35.075
Tashito, Aoi 9 2017-02-16 8.725 7.800 8.625 8.700 33.350
Yukino, Ogane 8 2020-01-17 8.600 7.200 8.200 7.600 31.600
Team Records
Level Vault Bars Beam Floor AA
6 8.000
2020-01-17
6.050
2020-01-17
7.400
2020-01-17
8.550
2020-01-17
30.000
2020-01-17
7 27.750
2017-02-16
24.950
2017-02-16
28.325
2017-02-16
27.025
2017-02-16
108.050
2017-02-16
8 28.050
2020-01-17
23.300
2020-01-17
25.950
2010-01-15
25.800
2014-02-13
101.825
2020-01-17
9 27.250
2012-01-13
25.125
2012-01-13
27.300
2012-01-13
27.125
2012-01-13
106.800
2012-01-13
10 27.575
2019-01-18
25.675
2009-02-12
25.450
2019-01-18
25.500
2019-01-18
102.700
2019-01-18
Individual Records
Level Vault Bars Beam Floor AA
6 8.000
Remu Shimada
6.050
Remu Shimada
7.400
Remu Shimada
8.550
Remu Shimada
30.000
Remu Shimada
7 9.400
Yuna Taguro
8.350
Yuna Taguro
9.500
Mari Ito
Yuna Taguro
9.100
Nanoha Takakubo
36.250
Yuna Taguro
8 9.650
Yui Osakabe
8.950
Yori Hirumi
Amane Kawasaki
9.250
Amane Kawasaki
8.950
Yui Osakabe
35.800
Yori Hirumi
9 9.350
Hitomi Hatakeda
9.125
Hitomi Hatakeda
9.750
Hitomi Hatakeda
9.325
Hitomi Hatakeda
37.550
Hitomi Hatakeda
10 9.400
Aoi Tashiro
9.350
Yori Hirumi
9.400
Marina Kawasaki
9.400
Kasumi Hiratsuka
36.850
Marina Kawasaki
Gymnasts on 2020 America's Top 100
Name Level Vault Bars Beam Floor AA
Osakabe, Yui 8 9.650
Gymnasts on 2012 America's Top 100
Name Level Vault Bars Beam Floor AA
Hatakeda, Hitomi 9 9.750